Denne cocktail efterlader fraskilte kvinder i økonomisk ruin

Næsten halvdelen af alle ægteskaber ender med skilsmisse. Og kun otte procent af alle ægtepar har taget aktivt stilling til, hvordan pensioner skal deles i tilfælde af netop skilsmisse. Læg dertil, at en lovændring for ni år siden netop bestemte, at personlige pensioner som udgangspunkt ikke skal deles ved skilsmisse – og du har opskriften på en katastrofe for kvinders opsparing til pensionsalderen.

Det er nemlig stadig sådan, at mænd sparer meget mere op til pension, mens fraskilte kvinder står tilbage med en lang næse og hatten i hånden.

Indtrykket, der står tilbage efter to ugers fokus på »Han, hun og privatøkonomien« er, at kvinder – ikke alle, men generelt set – overlader for meget til manden på det område.

Da vi her på Berlingske Business tog hul på serien om »Han, hun og privatøkonomien«, sagde kundechef Helle Snedker fra Formuepleje om kvinders lidt mere forsigtige tilgang til investering: »Groft sagt ender vi med at sidde som nogle fattige, gamle kællinger. Og det er ikke engang mændenes skyld. Det er helt vores egen.«

For egen regning vil jeg tilføje, at noget tilsvarende gælder her.

Kvinder og mænd er stillet lige, når det gælder deres muligheder, er min påstand. Men mænd tjener stadig mere end kvinder (og her skal jeg ikke komme nærmere ind på årsagerne, selv om noget af forklaringen ligger i det følgende), kvinder tager længere barselsorlov, kvinder tager oftere forældreorlov, kvinder har størst beskæftigelse i den offentlige sektor, og kvinder er oftere deltidsbeskæftigede.

Når man så bliver skilt, er man stillet lige i den forstand, at »rimelige« pensionsopsparinger følger personen og ikke skal deles. Det sidste er fire ud af ti danskere slet ikke klar over, og af resten er det altså et fåtal, der har taget aktivt stilling og formuleret en fordeling gennem for eksempel en ægtepagt.

Man kan altså inden for familien have aftalt en arbejdsdeling omkring karriere og økonomi, men når man går hvert til sit, sidder den ene part tilbage uden halvdelen af den opsparing, man til sammen har lagt til side.

Serien om kvinder og privatøkonomi i Business har peget på flere områder, hvor kvinder efter min bedste overbevisning selv bør handle – af ren og skær egeninteresse. Statistisk set og helt generelt tager kvinder for lidt risiko ved investering og får et ringere afkast. Generelt set er mænd overrepræsenteret, når det gælder fast ejendom, aktier, investeringsforeninger og obligationer. I et overordnet perspektiv overlader mange kvinder det stadig til manden at tage vare på de større, privatøkonomiske forhold, mens de selv ender med ansvar for indkøb og dagligt forbrug.

Der er også masser af kvinder, som har fuldstændigt styr på deres egen og hele familiens økonomi. Men indtrykket, der står tilbage efter to ugers fokus på »Han, hun og privatøkonomien« er, at kvinder – ikke alle, men generelt set – overlader for meget til manden på det område.

I nogle forhold og i forhold til visse mænd, er det nok et territorium, man skal kæmpe sig til indflydelse på. Men når hvert andet ægteskab ender i skilsmisse, kan passiviteten ende som en økonomisk katastrofe oven i den følelsesmæssige.

Læs også: Kvinder går glip af pensionsformue ved skilsmisse

Læs også: Sådan kommer du i gang med at investere

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *