Var det ikke bedre med en dansk-svensk post-skilsmisse?

Det kongelige danske postvæsen bliver efter års krise og måneders stadig mere dårlig stemning i bestyrelseslokalet reddet med en stor kapitalindsprøjtning fra den danske stat. Uniformerne, bilerne og logoet bliver dog ved med at være blå. For selv om det er Danmark, der stiller op med pengene i forsøget på at hive posten ud af krisen, så er det fortsat svenskerne, som formelt set har den største ejerandel af selskabet.

Sverige vil nemlig fortsat eje 60 procent af det fælles moderselskab Postnord, mens Danmark stadig ejer 40 procent.

Det er i sig selv en mærkværdig konstruktion, at mindretalsaktionæren skal skyde flest penge i redningsplanen. Det blå-gule argument er, at det er forhold i Danmark, som er årsag til krisen.

Det skyldes langt overvejende, at danskerne er meget længere fremme i digitaliseringen af dokumenter fra både det offentlige og erhvervslivet. Alene i 2016 faldt brevmængden i Danmark med 19 procent, og siden emailens og internettets acceleration i nullerne, er bunden nærmest gået ud af et af postvæsenets kerneopgaver: Der sendes i dag kun 20 procent af det antal breve, som de røde postbude bragte ud i år 2000.

Sidste år førte det til et samlet underskud på 1,2 mia. kroner, og det tilskrives i det væsentligste forholdene i Danmark. På den svenske side af Øresund er man for eksempel endnu ikke kommet så langt med digitalisering af post til borgerne fra det offentlige, som vi er blevet vant til.

Derfor har svenskerne længe skumlet over at skulle dele en regning, som de ikke mener vedkommer dem.

I løbet af året faldt antallet af ansatte i Danmark med i runde tal 1.000 medarbejdere, og allerede i marts i år meddelte Postnord, at man vil reducere antallet af medarbejdere i Danmark med 3.500-4.000 de kommende to-tre år, og det bekræftes af Finansministeriet som et væsentligt led i den nye redningsplan.

Her ligger også en anden hund begravet, nemlig at det vil koste en hulens bunke penge at skaffe sig af med den del af de danske ansatte, som fra gammel tid har vilkår som tjenestemænd. De blev ansat i en tid, hvor et job i etaten var en garanti for livslang indkomst, og det er da også den største udgift i den plan, der nu bliver sat i værk – og som Danmark betaler det meste af.

Der har også været røster fremme om, at man helt burde annullere fusionen og lade danskerne sejle i deres egen sø. Det har endda været mere end antydet, at brylluppet i sin tid blev indgået under falske forudsætninger. Det kan i givet fald kun skyldes, at svenskerne ikke altid er skrappe til at forstå dansk. (Eller med et mere syrligt svirp, at et vigtigt brev ikke er nået frem…)

Den løsning kan man sådan set kun bifalde, dog med en lidt anden begrundelse:

Den mindste aktionær skal betale det meste af gildet, fordi den største aktionær indkredser strukturelle problemer baseret på de geografiske forhold. Men sådan kan man ikke lege partnerskab og moderselskab. For den situation kan opstå igen – at den ene aktionær stiller sig fornærmet an og ikke vil betale sin andel. Figenbladet i aftalen er, at svenskerne selv må diske op med pengene, hvis den svenske del af postvæsenet får behov for penge til omstilling.

I stedet burde ægtefællerne måske indse, at forholdet er så ulige, at det ikke giver mening at blive sammen. For hvis skyld skulle de det, hvis der ikke eksisterer fælles fodslag om en fælles dagsorden og vision for fremtiden?

Her i Danmark kan en skilsmisse klares hurtigt og smertefrit med digital signatur på nettet.

 

15 responses to “Var det ikke bedre med en dansk-svensk post-skilsmisse?

 1. Det er “arkæologisk” forretningførelsee fra en monopolistisk tid. Post Danmark burde være lukket for længe siden. Det er årtier siden man havde kunderne i fokus.

 2. Post Danmark (Postvæsenet) som vi kendte det bliver nu (2017) endegyldigt fortid med afskedigelsen af de ansatte på tjenestemandslignende vilkår. Når breve skal samkøres med pakker ophører Postmand Per med at køre på cykel. Almindelige breve vil blive lige så sjældne som giro-indbetalinger, og er allerede lige så dyre.

 3. Et særdeles godt indlæg. Bare fortsæt MH. Og så til min subjektive mening : det gamle postvæsen som vi alle husker det, var hyggeligt og effektivt, men det er historie. Udviklingen har afløst det gamle system, og hvad enten man syntes om det eller ej så luk det ned.

 4. I Sverige bliver der stadig sendt enormt mange breve, mest med total ligegyldigt indhold fordi indholdet kan læses på nettet med en simpel indlogning, men det er ligesom at specielt offentlige myndigheder hele tiden skal sende papir på hvad som helst de ønsker at meddele deres ofre, borgerne…

 5. man kan lige så godt lukke post danmark nu . om et år så er der problemer igen og flere penge skal der til. Vi betaler for noget service vi ikke få, selv om du ikke sender et brev skal du betale for det. LUK OG SEND LEDELSEN HJEM SÅ SPARE VI DA DE PENGE

 6. Også her viser vore toneangivende politikere, at man ikke har det mindste format. Uanset hvordan man forsøger at redde Postnord, så er selve postopskriften en død sild. Jeg anerkender, at der skal post ud. Men der skal udvikles noget helt nyt. Det hjælper ikke at fortsætte med at lappe på “det gamle”. DET ER SLUT. Brug milliarderne på at udvikle et fremtidens postvæsen! Måske handler det bare om at benytte de eksisterende distributionsselskaber!?

 7. Nedlæg PostNord og udbyd de statslige forpligtelser til andre aktører som GLS, DAO, UPS mv.

  Nu hvor fx GLS og DAO kan levere fra dag til dag – ja selv i weekenden, er det mig en gåde at PostNord ikke kan. De andre aktører har endda ringere vilkår. PostNord har bevist af flere omgange at de ikke kan levere, at smide så mange penge i PostNord er tåbeligt, enhver ved at der igen om et års tid mangler penge, og hvad så? Så smider vi endnu en bunke penge ned i sort hul..

 8. Ledelsen i PostNord har gang på gang sovet i timen og ikke vist lederskab. Ja brevmængden er faldet som en naturlig udvikling i vores samfund. I samme periode er pakke mængderne steget eksplosivt grundet stigende nethandel.

  Post Danmark havde en så arrogant tilgang til det, at de regnede med at kunderne kom af sig selv. De var jo trods alt PostDanmark. Det gjorde kunderne ikke og de private distributører var hurtige og snuppede deres del af kagen. Lige for næsen af en sovende direktion i PostNord.

  Har i flere år arbejdet med licitationer indenfor transport branchen og har gang på gang været med til at vælge PostNord fra til småpakker. De forsøger altid at tvinge kunden ind i deres regide system frem for at sætte kunden i fokus og rent faktisk lytte til kundens behov. Det har kostet dem mange tabte kunder til andre store distributører, som rent faktisk ønskede at indgå i en dialog med kunderne og finde løsninger frem for forhindringer.

  Et godt eksempel er denne kunde som sender 1.000 pakker om ugen – heraf 20% til Norge. PostNord ønskede kun at hente Norges pakker 2 gange om ugen, da det passede bedst i deres setup. Kunden ønskede daglig afhentning, da de norske kunder er fuldstændig ligeglade med PostNords setup. Efter 3 møder opgav vi PostNord og udliciterede til en konkurrent. Det ligger 2 år tilbage. Kundens postmængde er steget til der dobbelte siden hen og kan ikke lade være med at tænke på, hvor mange kunder PostNord har mistet pga denne arrogante opførsel.

  1. Tak for et meget informativt og interessant indlæg. Det lyder som om, at problemerne i høj grad skyldes en dårlig ledelse.

  2. Nej – brevmængden er ikke primært faldet som følge af en naturlig udvikling i vores samfund, men derimod som følge af den tvungne digitalisering i form af den obligatoriske digitale postkasse. En sådan har man ikke i Sverige og dermed en langt bedre økonomi i den svenske del af Post Nord.

 9. For at svare på Mikael Hjorths indlæg:

  Nej, det vil ikke være bedre med en postal skilsmisse. Postfusionen blev gennemført fordi Post Danmark på det tidspunkt havde en stor frygt for at de skulle blive overtaget/erstattet af Deutsche Post eller en af de andre store europæiske postvæsener, og blot blive et hjørne af en postal kolos.

  Selvom det er svært at tro, så er PostNord og fusionen faktisk en succes, og et aktiv der ved salg kan indbringe en god sum (især nu når elefanten i rummet – tjenestemændene – bliver historie). Problemet har været, at få PostNord Danmark til at udtænke produkter og agere på markedet på en produktiv og lønsom måde. De tidligere ledelseslag havde en tung monopolistisk arv og havde virkelig svært ved at være kreative. Problemstillingen omkring tjenestemændene var politisk og lader til at være løst nu, men den var også med til at nedsætte farten på omstilling af Post Danmark.

  Det usmidige system som Katrine beskriver ovenfor var den postale realitet alt for længe, og er på vej ud eftersom der er blevet luftet godt ud i ledelseslaget i PostNord Danmark. Brevproduktet er historie, mens pakker og logistikløsninger er fremtiden. Og det var man rigtig længe om at indse i den danske afdeling af PostNord.

 10. Blot en korrektion: en tidligere artikel har anført, at Sverige faktisk leverer et betydeligt større kapitalindskud til den danske del af forretningen end Danmark gør. Jeg mener, at man nu bør give Postnord en chance for at skabe en rentabel virksomhed.

 11. Luk biksen – eller overlad det til fx det effektive DHL (Deutsche Post) eller andre private virksomheder. Det varer desværre kun kort tid for der igen er problemer. Jeg har i de seneste par år oplevet det ene problem efter det andet med posten. Rigtig godt emballerede småforsendelser fra England – med indholdet smadret flere gange i træk. En nylig småpakke fra Tyskland med en smadret emballage – og lappet med “lukket af postvæsenet”- tape. For nylig et månedstidsskrift der ikke kom frem – og i sidste uge en småpakke der ikke kunne komme i postkassen, men blev efterladt på trappen – og efterfølgende forsvandt! Til gengæld er der aldrig problemer med GLS, DHL og de øvrige transportfirmaer.

  Og hvad sker der når pakkeposten samles med brevposten og efterhånden kun udbringes en gang om ugen? Ingen Internetvirksomheder ønsker en uges leveringstid til kunderne. De vil derfor benytte alternativer som f.eks. GLS med et voldsomt fald af pakkemængden til følge. Og så er den gal igen. Postvæsenet er rigtig godt i gang med at nedlægge sig selv. 🙁

  1. Allan, det har du vidst misforstået. Det er brevposten der skal ud sammen med pakkeposten. Det er endegyldigt slut med Postmand Per på cykel. Rigtig mange af de cirka 4.000 tjenestemænd som fyres har aldrig haft et kørekort.

 12. Det er fuldstændigt samme vej med PostNord som med den sidste producent af regnestokke. Der kom ny teknologi frem (Internet m.m.) som har fuldstændigt overflødiggjort Posten..

  De bringer nu breve frem hver 5te dag – hvis de overhovedet kommer frem. Emails kommer frem med ca. 1 sek. leverance tid.

  De har sat priserne på porto op igen igen igen.. Så fra og med i år – dropper vi den sidste post . nemlig julekortet..

  Så PostDanmark… Erkend det… Det er slut… Luk nu ned..

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *