Når mænd rammes af problemer med barsel, kan der ske noget

Mænd får den kolde skulder af deres arbejdsgiver, når de holder barselsorlov ud over 14 dage. De bliver forbigået, deres job ændrer karakter, eller de bliver opsagt.
Sådan lød indledningen til en artikel i Berlingske Business i begyndelsen af januar. Lederne og DJØF berettede om, at i takt med at flere mænd ønsker længere orlov, stiger antallet af medlemshenvendelser om forskellige konflikter med arbejdsgiveren. I en række tilfælde er strid om barsel endt med afskedigelse.

Søndag fortalte vi i Berlingske om Henrik Egholm Petersen, som efter flere uoverensstemmelser med sin arbejdsgiver på grund af lang barselsorlov valgte at kvitte jobbet. Tilliden mellem parterne var røget, konkluderede han.

At et stigende antal mænd oplever problemer med at gå på barselsorlov, kan være løftestangen for, at der bliver gjort noget ved det.

Selv om de faglige organisationer melder om langt flere problemsager med udgangspunkt i kvinder og  barsel, så ligner det en ny tendens, at det nu også rammer fædrene.

Det er nemlig også en tendens, at mænd i langt større omfang end tidligere holder længere barsel end de få ugers obligatorisk orlov. De generationer af mænd, som bliver fædre for tiden og formentlig i de kommende år, finder det i langt højere grad end tidligere helt naturligt, at de er aktivt deltagende i barnets første tid.

De finder det naturligt at prioritere familien over karrieren i hvert fald i den sammenhæng. De finder det helt naturligt at deles om ansvaret.

De finder det også naturligt, at barnets moder også holder karrieren i gang, selv om familien vokser. Og de finder det også helt naturligt, at moderen afgiver en luns af orloven til faderen.

Der bliver givet og taget og truffet andre personlige valg end hos tidligere generationer.

Og nu mærker en del fædre konsekvenserne af den prioritering i form af problemer med arbejdspladsen. De oplever at blive forbigået i karriereræset eller endda opsagt.

Man kan ikke fortænke nogle i at tænke: Det har kvinder været udsat for, lige så længe som kvinder har båret den største del af byrderne ved menneskets forplantning. Nu kan mænd få lov at smage bare en lille smule af den samme medicin.

Hvis vi her ser bort fra, at nogle måtte mene, at der er et gammelt regnskab at gøre op, så kan det få positive konsekvenser. At et stigende antal mænd oplever problemer med at gå på barselsorlov, kan være løftestangen for, at der bliver gjort noget ved det.

Det kan nemlig føre til et fælles krav fra mænd og kvinder om, at barsel er et naturligt led i karrieren for begge køn. Det er ikke ment som et argument for, at man partout skal forfremmes og have lønforhøjelse, mens man er væk fra jobbet, for der ligger også personlige valg på den front. Tager moderen alene den fulde orlov med to-tre børn lige i rap, kan det ikke udelukkes, at en anden – mand eller kvinde – i mellemtiden har fået drømmejobbet.

Men en anden kultur omkring orlov er altså tiltrængt. I hvert fald når vi taler decideret diskrimination som følge af dette naturlige fravær i en trods alt kortere periode set over et helt arbejdsliv.

Arbejdsgiverne må komme ind i det 21. århundrede og acceptere, at både mænd og kvinder bliver forældre, og at det altså er muligt at komme tilbage i karrieresporet. Det bør både mænd og kvinder insistere på – sammen.

Læs også: Henrik valgte barsel – det endte med at koste jobbet

Læs også: Ny tendens: Mænd, der tager lang barsel, får bøvl med arbejdsgiveren

 

3 responses to “Når mænd rammes af problemer med barsel, kan der ske noget

  1. Super indlæg Mikael! Rigtig gode betragtninger og pointer. Det eneste jeg blot kunne ønske mig var, at retorikken omkring barsel var mere positiv. Der er rigtig mange gode cases på, hvad folk har udrettet under barsel, udviklet af personlige og faglige kompetencer, og som generelt kommer styrket tilbage til arbejdspladsen. Så kan virksomhederne måske også få skabt en bevidsthed om barslen som værende en investering fremfor en økonomisk hæmsko.

  2. Det er altid nemt at give andre skylden for ens ulykke. Måske man bør huske på, at det ikke er arbejdsgiverne, der kæmper imod ligestilling. Men en regering bestående af tre kvindelige partiledere, der lovede – og løj – om, at de ville lovgive om fædre barsel.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *